Koncerter/Arrangementer

På grund af Covid-19 epedimien har koret ikke kunnet afholde nogen arrangementer i 2020 og første halvdel af 2021. Det er vores håb at det igen bliver muligt at vise hvad vi formår for andre end os selv 🙂

Af arrangementer/koncerter som Mixoskoret plejer at gennemføre skal nævnes:

Primo maj:

Deltager ved standerhejsningen på Skenkelsø Mølle i Ølstykke. Det plejer at være dejligt vejr, hvilket vi sætter pris på, da det foregår udendørs.

Medio maj:

Afslutningscafé i Maglehøjskolens fællessal, hvor vi præsenterer sæsonens anstrengelser for familie, venner og alle interesserede i øvrigt. Som navnet antyder vil der være mulighed for at få kaffe/te og kage og/eller øl/sodavand.

Medio november:

Foreningen Nordens Ølstykke afdeling afholder ”Skumringsaften” på Ølstykke Bibliotek. Her optræder vi gerne med et tema der er aftalt med foreningen.

Medio december:

Julekoncert i Jørlunde Kirke. Koncerten afvikles om aftenen og ikke i forbindelse med en gudstjeneste.

Sidst opdateret: Maj 2021